Miejski Ogród Zoologiczny
Majątek MOZ J.B. w Płocku
 
  

  wyszukiwanie
 

Wykaz  majątku  MOZ w Płcku na dzień 31 grudzień 2007 roku

 

Aktywa trwałe ogółem :                                                        4.289.332,73

 

I.    Wartości niematerialne i prawne                                                      3. 024,00

II.   Rzeczowe aktywa trwałe

1.    Środki trwałe                                                                 4.286.308,73  

1.1.  Grunty                                                                                                                          0,00

1.2.  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                            3.983.024,37

1.3.  Urządzenia techniczne i maszyny                                                                            0,00

1.4.  Środki transportu                                                                                           111.892,60

1.5.  Inne środki trwałe                                                                                          191.391,76

2.    Inwestycje rozpoczęte                                                                0,00

3.    Środki przekazane na poczet inwestycji                                               0,00

III.  Należności długoterminowe                                                      0,00

IV.  Długoterminowe aktywa finansowe                                            0,00

V.   Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                               0,00

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Majątek trwały MOZ J.B. na dzień 31 XII 2007 roku
data publikacji: 
środa, 27 lutego 2008, godz. 11:21
ostatnia zmiana: 
środa, 27 lutego 2008, godz. 11:25 -> historia zmian  (2)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
62 146 467