Miejski Ogród Zoologiczny
Majątek MOZ J.B. w Płocku
 
  

  wyszukiwanie
 

 

 

Wartości

niematerialne

i prawne

Grunty

Budynki, lokale,

i obiekty

inżynierii lądowej

i wodnej

Urządzenia techniczne

i maszyny

 

Środki

transportu

Inne środki

trwałe

RAZEM

stan na

31.12.2013

(brutto)

13 320,00

776 473,40

14 885 118,46

124 282,10

323 331,03

269 542,90

16 392 067,89

umorzenie na

31.12.2013

13 320,00

0,00

4 019 007,59

108 106,28

295 867,37

250 908,40

4 687 209,64

Stan na

31.12.2013

(netto)

0,00

776 473,40

10 866 110,87

16 175,82

27 463,66

18 634,50

11 704 858,25

 

Majątek trwały MOZ  w Płocku na dzień 31.12.2013 r.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Majątek trwały MOZ w Płocku na dzień 31.12.2013 r.
data publikacji: 
środa, 04 czerwca 2014, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
środa, 04 czerwca 2014, godz. 12:46 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
62 146 451