Izba Wytrzeźwień
6. Cele Statutowe i Podstawowe Dane
 
  

  wyszukiwanie
 

Celem Izby Wytrzeźwień w ramach prowadzonej działałności statutowej jest ochrona porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy oraz znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu innych osób. Zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa osobom przyjętym do wytrzeźwienia. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosownych formach terapii; o możliwościach uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Celem prawidłowej realizacji zadania prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. W 2019 roku przyjęto 2 248 osoby. Dochody z tytułu pobytu wynoszą 99 480,55 zł.

 

Obecnie opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wynoni 309,00 zł
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
6. Cele Statutowe i Podstawowe Dane
data publikacji: 
wtorek, 03 sierpnia 2010, godz. 19:23
ostatnia zmiana: 
niedziela, 26 stycznia 2020, godz. 12:12 -> historia zmian  (23)
osoba publikująca: 
Izba Wytrzeźwień
ilość wyświetleń: 
66 490 870