Izba Wytrzeźwień
7. Zamówienia Publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

 

 

Izba Wytrzeźwień Płock, dn. 05.03.2020

ul. Medyczna 1

09-400 Płock

 

Sprawa Nr II/2020

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

  1. Zamawiający:

1) pełna nazwa Zamawiającego: Miasto Płock –Izba Wytrzeźwień

2) kod, miejscowość województwo: 09-400 Płock

     3) ulica, nr budynku: Medyczna 1

     4) nr tel. 24 367-19-09, fax tel. 24 367-19-08

     5) adres strony internetowej: www.iw.bip.ump.pl

     6) rodzaj Zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa Urzędu Miasta.

 

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

 

  1. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30.000 euro na

świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Płocku

  1. miejsce realizacji zamówienia: Izba Wytrzeźwień w Płocku;

  2. oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85.00.00.00-9 -usługi medyczne;

4) rodzaj zamówienia: usługi.

 

 

  1. Dane o ofertach:

 

1) liczba złożonych ofert: 0;

     2) liczba ofert odrzuconych lub uznanych za odrzucone: 0.

 

 

 

  1. Ceny ofert podlegających ocenie:

 

1) cena najtańszej oferty: nie dotyczy;

2) cena najdroższej oferty: nie dotyczy;

 

 

 

  1. I Postępowanie unieważniono:

na podstawieart. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843 tekst jednolity), z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Do dnia 04.03.2020 r. do godz. 13.00 nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

DYREKTOR IW

mgr Bogusław Gostomski

…………………………………

                                                           Podpis Dyrektora lub osoby

                                        uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego

 

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
7. Zamówienia Publiczne
data publikacji: 
czwartek, 16 stycznia 2014, godz. 08:47
ostatnia zmiana: 
czwartek, 05 marca 2020, godz. 19:59 -> historia zmian  (27)
osoba publikująca: 
Izba Wytrzeźwień
ilość wyświetleń: 
66 493 576