Miejski Ogród Zoologiczny
Majątek MOZ J.B. w Płocku
 
  

  wyszukiwanie
 

Majątek trwały MOZ w Płocku na dzień 31 XII 2005 r.

 

Aktywa trwałe ogółem :                                                                           2.839.225,65

 

I. Wartości niematerialne i prawne                                                                        0,00

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                    2.839.225,65  

1. Grunty                                                                                           0,00

2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 2.809.843,37

3. Środki transportu                                                                            0,00

4. Inne środki trwałe                                                                   29.382,28

 

III. Należności długoterminowe                                                                              0,00

 

IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                 0,00

 

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                      0,00

 

Wartość początkowa majątku trwałego (plus zwiększenia, minus zmniejszenia)

5.163.615,03 zł.

Umorzenie na dzień 31 XII 2005 roku

2.324.389,38 zł.

Wartość księgowa netto (bilansowa)

2.839.225,65 zł.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Majątek trwały MOZ na dzień 31 XII 2005
data publikacji: 
środa, 22 listopada 2006, godz. 11:36
ostatnia zmiana: 
środa, 22 listopada 2006, godz. 11:46 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
62 146 445