Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

                       

 

Płock, dn. 04.04.2011 r.

                                                                 

 Wykonawcy

 

             Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. ,09-400 Płock ul. Przemysłowa 17  zaprasza do złożenia aktualnej oferty cenowej na:

 

dostawę płynu chłodniczego

 

            Termin składania ofert upływa w dniu  08.04.2011r.  o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 217 z dopiskiem na kopercie  "Oferta przetargowa – płyn chłodniczy   "

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie www.km.ump.pl, zakładka specyfikacje

 

Do powyższego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy prawa zamówień publicznych z dnia 19 stycznia 2004r.

 

     

                                                                                             

 

                                                                                             

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
dostawa płynu chłodniczego
data publikacji: 
środa, 06 kwietnia 2011, godz. 07:20
ostatnia zmiana: 
środa, 06 kwietnia 2011, godz. 07:20 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 439