Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
STRUKTURA I MAJĄTEK SPÓŁKI
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Struktura i majątek spółki

 

1. Struktura udziałów
Kapitał zakładowy 46 502 500 zł
Liczba udziałów     93 005
Wartość udziału    500.00 zł
Struktura udziałów Gmina Płock 100,0%

 

2. Podstawowe dane wg bilansu na dzień 31.12.2017 roku – aktywa (zł)
A.  Aktywa trwałe  33 733 649,97 
I.   Wartości niematerialne i prawne 0,00
II.  Rzeczowe aktywa trwałe 32 638 834,34
III. Należności długoterminowe  0,00 
IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 
V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 094 815,63
B.  Aktywa obrotowe 12 978 587,81
I.   Zapasy 583 261,61
II.  Należności krótkoterminowe 5 823 946,93
III. Inwestycje krótkoterminowe 6 394 618,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 176 760,43
Aktywa razem 46 712 237,78

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STRUKTURA I MAJĄTEK SPÓŁKI
data publikacji: 
wtorek, 16 lutego 2010, godz. 14:22
ostatnia zmiana: 
środa, 07 lutego 2018, godz. 19:10 -> historia zmian  (24)
osoba publikująca: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
ilość wyświetleń: 
66 490 628