Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Organa Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

  wyciąg

l. Przedmiotem działania Spółki jest: ------------------------------------------------------------------------

1)     organizacja i prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego -  PKD 49.31.Z,-----------

2)     lądowy transport osobowo - towarowy w kraju i zagranicą    -  PKD 49.39.Z,-----------

3)     działalność agencji transportowych -PKD 52.29.C,--------------------------------------------

4)     prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie transportu lądowego - PKD 72.19.Z

5)     prowadzenie usług reklamowych i marketingowych - PKD 73.11.Z,----------------------

6)     prowadzenie hoteli – PKD  55.10.Z,---------------------------------------------------------------

7)     prowadzenie stołówek - PKD 56.29.Z,------------------------------------------------------------

8)     prowadzenie stałych placówek gastronomicznych  -PKD 56.10.A,-------------------------

9)     prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych - PKD 56.10.B,--------------------

10) działalność turystyczna i rekreacyjna  - PKD 79.11.B,

11) przeładunek - PKD 52.24.C,------------------------------------------------------------------------

12) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów - PKD 52.10.B,---------------

13) pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych - PKD 46.18.Z,---------------------

14) wynajem pojazdów mechanicznych  - PKD 77.39.Z,------------------------------------------

15) sprzedaż detaliczna paliw, olejów i płynów do pojazdów mechanicznych -PKD 47.30.Z,-----------------------

16) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - PKD 45.32.Z,--------------

17) obsługa, diagnostyka i naprawa pojazdów mechanicznych własnych i obcych -PKD 45.20.Z,---------------

18) sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek - PKD  45.11.Z,---------------------------

19) sprzedaż pozostałych pojazdów mechanicznych - PKD 45.19.Z,---------------------------

20) produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych  - PKD  29.32.Z,----------

21)  produkcja silników i turbin - PKD 28.11.Z,----------------------------------------------------

22) produkcja pojazdów mechanicznych, nadwozi pojazdów samochodowych,  przyczep i naczep - PKD 29.20.Z,------------------------------------------------------------------------------

23) prowadzenie usług warsztatowych i lakierniczych - PKD 45.20.Z,-------------------------

24) wynajem nieruchomości własnych - PKD 68.20.Z,--------------------------------------------

25) pozostałe, pozaszkolne formy edukacji -PKD 85.59.B,----------------------------------------

26) prowadzenie przyzakładowego gabinetu - lekarskiego PKD 86.21.Z,----------------------

27) prowadzenie przyzakładowego gabinetu stomatologicznego - PKD 86.23.Z,-------------

28) prowadzenie parkingów, holowanie i udzielanie pomocy drogowej - PKD 52.21.Z,----

29) demontaż pojazdów mechanicznych - PKD 38.31.Z, ------------------------------------------

30) wykonywanie okresowych badań technicznych pojazdów silnikowych 71.20.B

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Statut Spółki
data publikacji: 
poniedziałek, 27 listopada 2006, godz. 10:11
ostatnia zmiana: 
piątek, 25 czerwca 2010, godz. 10:31 -> historia zmian  (12)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
66 490 765