Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
Struktura własnościowa
 
  

  wyszukiwanie
 

Płocka Orkiestra Symfoniczna jako instytucja kultury stanowi własność samorządową.
Gospodaruje samodzielnie własnym mieniem, na własny rachunek i ryzyko, prowadząc samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, opierając się na planach działalności zatwierdzonych przez Dyrektora .
Fundusz instytucji zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku, będących skutkiem:
-aktualizacji wyceny środków trwałych
-zysków lub strat bilansowych
-środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura własnościowa
data publikacji: 
czwartek, 28 października 2004, godz. 14:05
ostatnia zmiana: 
czwartek, 28 października 2004, godz. 14:05 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
ilość wyświetleń: 
66 490 844