Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

 

                                                                                              Płock dn. 18.02.2008 r.

                  Ogłoszenie sprzedaży samochodów Żuk                                                                                                                                                                                          .

„Komunikacja  Miejska - Płock” Sp. z o.o., 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  PUBLICZNY

NA SPRZEDAŻ

 

następujących pojazdów:

 

1) Żuk A 111 rok produkcji 1991 nr rejestracyjny PBC 2522  – cena   wywoławcza brutto – 1500 zł

2) Żuk A 111 rok produkcji 1991 nr rejestracyjny WP 03294 z instalacją gazową – cena wywoławcza brutto - 1900 zł

 

Pojazdy te są niesprawne

 

Wyżej wymienione pojazdy można oglądać w siedzibie spółki          KM –Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17 w terminie do dnia 2008.03.10. do  godz.  12.00     

             

Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium

w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu  tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu  w terminie do dnia 2008.03.10 do godz. 13.00 w kasie  KM – Płock Sp. z o.o. pok. 101

           

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną  przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta -zostanie zarachowana na poczet ceny.

                        Wadium przepada na rzecz  sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Zamkniętą kopertę z  zaproponowaną ceną z dopiskiem „ Żuk ” należy złożyć w siedzibie Spółki pok. 106.  Termin składania ofert upływa w dniu 2008.03.10 o godz. 13.00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się  w siedzibie KM- Płock sp. z o.o. pok. 109 w dniu 2008.03.10. o godz.13.10.

 

Szczegółowych informacji udziela Mirosław Budek tel. 24 367-51-61

 

 

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie sprzedaży samochodów Żuk
data publikacji: 
środa, 20 lutego 2008, godz. 13:20
ostatnia zmiana: 
środa, 20 lutego 2008, godz. 13:20 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 411