Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
status prawny
 
  

  wyszukiwanie
 

Organizatorem Płockiej Orkiestry Symfonicznej jest Rada Miasta Płocka. Orkiestra jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 z późn. zm./ oraz Uchwałą nr 137/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku.
Wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka w dziale II nr księgi rejestrowej KRI-3/92.
Płocka Orkiestra Symfoniczna została utworzona na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2/77 z dnia 26 stycznia 1977 r. w sprawie powołania Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą: ,,Płocka Orkiestra Kameralna”. Za sprawą uchwały nr 895 / LVII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 1997r. została przemianowana na Płocką Orkiestrę Symfoniczną.  Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 415/XIX/99 z dnia 23 listopada 1999 roku przyjęła za patrona Witolda Lutosławskiego.

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
status prawny
data publikacji: 
czwartek, 07 października 2004, godz. 14:34
ostatnia zmiana: 
piątek, 17 kwietnia 2009, godz. 10:18 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
ilość wyświetleń: 
66 490 776