Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
  

  wyszukiwanie
 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... .....................................................

Nr PESEL / REGON:............................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

Nr telefonu: .........................................................................................................

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

[]   dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

[]  kserokopia

[]  Płyta CD/DVD

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

[]  Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ..............................................................................................................................................

[]  Przesłanie informacji pocztą pod adres** ......................................................................

[]  Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133  poz 883.z późn. zm.)

 

.....................................................                                         ........................................................

Miejscowość, data                                                      Podpis wnioskodawcy

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

MZGM-TBS Sp. z o.o. zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnione dokumenty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
data publikacji: 
środa, 05 września 2007, godz. 11:25
ostatnia zmiana: 
wtorek, 22 grudnia 2015, godz. 08:47 -> historia zmian  (9)
osoba publikująca: 
Bożena Pełkowska - MZGM-TBS Sp. zo.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 758