Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Organa Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

1. Przedmiotem działania Spółki jest:

1)     organizacja i prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego -  PKD 49.31.Z

2)     lądowy transport osobowo - towarowy w kraju i zagranicą    -  PKD 49.39.Z,

3)     działalność agencji transportowych -PKD 52.29.C,

4)     prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie transportu lądowego - PKD 72.19.Z,

5)     prowadzenie usług reklamowych i marketingowych - PKD 73.11.Z,

6)     prowadzenie hoteli – PKD  55.10.Z,

7)     prowadzenie stołówek - PKD 56.29.Z,

8)     prowadzenie stałych placówek gastronomicznych  -PKD 56.10.A,

9)     prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych - PKD 56.10.B,

10) działalność turystyczna i rekreacyjna  - PKD 79.11.B,

11) przeładunek - PKD 52.24.C,

12) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów - PKD 52.10.B,

13) pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych - PKD 46.18.Z,

14) wynajem pojazdów mechanicznych  - PKD 77.39.Z,

15) sprzedaż detaliczna paliw, olejów i płynów do pojazdów mechanicznych -PKD 47.30.Z,

16) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - PKD 45.32.Z,

17) obsługa, diagnostyka i naprawa pojazdów mechanicznych własnych i obcych -PKD 45.20.Z,

18) sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek - PKD  45.11.Z,

19) sprzedaż pozostałych pojazdów mechanicznych - PKD 45.19.Z,

20) produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych  - PKD  29.32.Z,

21)  produkcja silników i turbin - PKD 28.11.Z,

22) produkcja pojazdów mechanicznych, nadwozi pojazdów samochodowych,  przyczep i naczep - PKD 29.20.Z,

23) prowadzenie usług warsztatowych i lakierniczych - PKD 45.20.Z,

24) wynajem nieruchomości własnych - PKD 68.20.Z,-

25) pozostałe, pozaszkolne formy edukacji -PKD 85.59.B,

26) prowadzenie przyzakładowego gabinetu - lekarskiego PKD 86.21.Z,

27) prowadzenie przyzakładowego gabinetu stomatologicznego - PKD 86.23.Z,

28) prowadzenie parkingów, holowanie i udzielanie pomocy drogowej - PKD 52.21.Z,

29) demontaż pojazdów mechanicznych - PKD 38.31.Z,

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przedmiot działania Spółki
data publikacji: 
poniedziałek, 27 listopada 2006, godz. 10:07
ostatnia zmiana: 
piątek, 10 października 2008, godz. 12:55 -> historia zmian  (2)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
66 490 805