Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
INFORMACJE DLA PACJENTA
 
  

  wyszukiwanie
 

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 

 

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi:

 

1.      za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,04 zł brutto;

 

2.      za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,32 zł brutto;

 

3.      za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – 1,81 zł brutto;

 

4.      za jedną stronę kopii lub wydruku z elektronicznego nośnika danych, jeżeli Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - 0,32 zł brutto.

 

W przypadku udostępniania pierwszej kopii dokumentacji medycznej – na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – opłaty nie pobiera się.

 

 

Wnioski_o_wydanie_dokumentacji_medycznej_-_wzory.pdf
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
OPŁATA ZA DOKUMENTY MEDYCZNE
data publikacji: 
czwartek, 03 listopada 2016, godz. 13:42
ostatnia zmiana: 
wtorek, 25 lipca 2017, godz. 11:18 -> historia zmian  (6)
osoba publikująca: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
ilość wyświetleń: 
66 490 597