Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
DOSTĘP DO INFORMACJI
 
  

  wyszukiwanie
 

 

DOSTĘP DO INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji obywatelom określa Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2058 j.t. z późn. zm.).

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  • wglądu do dokumentów urzędowych;
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;

  • wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;

  • wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych;

  • zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się informacją publiczną;

  • poprzez złożenie wniosku.

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
DOSTĘP DO INFORMACJI
data publikacji: 
wtorek, 16 lutego 2010, godz. 12:01
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 grudnia 2016, godz. 09:12 -> historia zmian  (10)
osoba publikująca: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
ilość wyświetleń: 
66 490 856