Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
FORMA PRAWNA SPÓŁKI
 
  

  wyszukiwanie
 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na Sesji w dniu 9 grudnia 2003 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 344/XVIII/03 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 313 z dnia 17 grudnia 2003 roku i po czternastu dniach od daty opublikowania weszła w życie. Tym samym Gmina Płock przystąpiła do procesu przekształceń w zakresie ochrony zdrowia. Celem podjętej decyzji było prowadzenie przez Gminę Płock zadań z zakresu ochrony zdrowia i zabezpieczenie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez podmiot działający w formule prawnej innej niż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na mocy tej Uchwały Gmina Płock, w dniu 25 marca 2004 roku aktem notarialnym pod Repertorium A 1273/04 zawiązała spółkę komunalną pod nazwą: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że Gmina Płock jest założycielem i jedynym właścicielem Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Celem Spółki jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie ochrony zdrowia prowadzonej w formie jednego lub więcej niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2004 roku Spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000214083.

Siedziba Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. znajduje się w Płocku przy ul. Kościuszki 28.

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. od 2 stycznia 2007 roku rozpoczął prowadzenie działalności medycznej.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
FORMA PRAWNA SPÓŁKI
data publikacji: 
poniedziałek, 14 września 2009, godz. 10:25
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 19 października 2015, godz. 08:37 -> historia zmian  (7)
osoba publikująca: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
ilość wyświetleń: 
66 490 924