Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
Organy zarządzające i doradcze
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor: Adam Mieczykowski

Kieruje Płocką Orkiestrą Symfoniczną i reprezentuje ją na zewnątrz. Wytycza
główne cele, koordynuje bieżącą działalność instytucji. Funkcję pełni od
lipca 2004r.

Tel. 24 364 10 80
e-mail:
sekretariat@orkiestraplock.pl


Główny księgowy: Elżbieta Michalska

Nadzoruje i organizuje działalność finansową instytucji. Dokonuje wstępnej
kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem zadaniowym
instytucji. Funkcje pełni od lutego 2007r.

Tel. 24 364 10 80
e-mail:
ksiegowosc@orkiestraplock.pl

Rada Artystyczno-Programowa:

Organ doradczy w sprawach artystycznych dyrektora orkiestry. Powoływana na
okres 2 lat przez dyrektora . Skład Rady Artystycznej oraz szczegółowy tryb
i zasady działania  określa regulamin organizacyjny.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Organy zarządzające i doradcze
data publikacji: 
czwartek, 03 lutego 2005, godz. 14:56
ostatnia zmiana: 
piątek, 12 lipca 2019, godz. 11:04 -> historia zmian  (11)
osoba publikująca: 
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
ilość wyświetleń: 
66 490 927