Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Struktura udziałów i majątek spółki
 
  

  wyszukiwanie
 
 
   
 
 
     
Struktura udziałów i majątek Spółki
 
Kapitał zakładowy 33.293.000,00 zł
Liczba udziałów 66.586
Wartość udziałów 500,00 zł
Struktura udziałów Gmina Płock 100,00 %
Aktywa stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe 35.313.531,18
I. Wartości niematerialne i prawne 6.931,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe 33.854.299,85
III. Należności długoterminowe ----------------
IV. Inwestycje długoterminowe 1.452.300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ----------------
B. Aktywa obrotowe 3.736.209,16
I. Zapasy ----------------
II. Należności krótkoterminowe 370.672,93
III. Inwestycje krótkoterminowe 3.352.472,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13.064,19
Aktywa razem 39.049.740,34drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek spółki
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 10:53
ostatnia zmiana: 
środa, 01 lipca 2020, godz. 10:03 -> historia zmian  (54)
osoba publikująca: 
Bożena Pełkowska - MZGM-TBS Sp. zo.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 758