Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Struktura udziałów i majątek spółki
 
  

  wyszukiwanie
 
 
   
 
 
     
Struktura udziałów i majątek Spółki
 
Kapitał zakładowy 33.293.000,00 zł
Liczba udziałów 66.586
Wartość udziałów 500,00 zł
Struktura udziałów Gmina Płock 100,00 %
Aktywa stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe 30.301.907,90
I. Wartości niematerialne i prawne 328,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe 28.849.278,71
III. Należności długoterminowe ----------------
IV. Inwestycje długoterminowe 1.452.300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ----------------
B. Aktywa obrotowe 3.945.437,55
I. Zapasy ----------------
II. Należności krótkoterminowe 482.395,46
III. Inwestycje krótkoterminowe 3.445.916,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17.125,93
Aktywa razem 34.247.345,45drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek spółki
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 10:53
ostatnia zmiana: 
środa, 19 czerwca 2019, godz. 11:50 -> historia zmian  (53)
osoba publikująca: 
Bożena Pełkowska - MZGM-TBS Sp. zo.o.
ilość wyświetleń: 
61 652 510