Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
INFORMACJE DLA PACJENTA
 
  

  wyszukiwanie
 

Wysokośćopłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (ustalona zgodnie z  ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250)) od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok  oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi: 40,00 zł za każdą dobę.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
OPŁATA ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK
data publikacji: 
czwartek, 03 listopada 2016, godz. 13:42
ostatnia zmiana: 
czwartek, 24 listopada 2016, godz. 09:27 -> historia zmian  (2)
osoba publikująca: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
ilość wyświetleń: 
66 490 582