Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

KWARTALNA INROMACJA
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Umorzenie:

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze  - kwota 352,32 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w placówce  opiekuńczo - wychowawczej - kwota 740,23 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 80 i 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze  - kwota 49,56 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - zasiłek stały - kwota 2.663,04 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Rozłożenie na raty:
Tytuł rozłożenia na raty:
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (z tyt. urodz. dziecka, url. wychowaw., samotne wychowyw.
  dziecka, kszt. i rehabilit., rozp. roku szkoln.) - kwota 24.338,87 zł.  - ilość decyzji 22

- świadczenie pielęgnacyjne - kwota 5.240,60 zł.  - ilość decyzji 2
Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z 2006 r. z późn. zm.)

- zaliczka alimentacyjna - kwota 7.349,61 zł.  - ilość decyzji 5
Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z 2005 r. z późn. zm.)

- fundusz alimentacyjny - kwota 10.851,70 zł.  - ilość decyzji 8
Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)


II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Umorzenie:
Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  - kwota 7.100,46 zł.  - ilość decyzji 11
Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 19, poz. 115 ze zm.)
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
data publikacji: 
czwartek, 29 kwietnia 2010, godz. 13:07
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 kwietnia 2010, godz. 13:08 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 855

Stopka