Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Majątek i finanse

link Budżet Miasta

link Budżet Miasta Płocka na 2016 rok

link 
lista dokumentów :

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

Budżet 
Miasta Płocka 
na 2016 rok

 

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2016 Rady Miasta Płocka

 

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2016 rok

 

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2016 rok

 

Załącznik Nr 2a Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok

 

Załącznik Nr 2b Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2016 rok

 

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

 

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

 

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

 

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

 

Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku

 

Załącznik Nr 8 Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

 

Załącznik Nr 9 Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 

Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

 

Załącznik Nr 11 Plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok

 

Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2016 rok

 

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

 

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów według źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

 

Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł, Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł

 

Omówienie planowanych wydatków majątkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

 

Omówienie planowanych wydatków majątkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

 

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

 

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

 

Omówienie planowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

 

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

 

Omówienie planowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

 

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2016 rok

 

Plany finansowe samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów na 2016 rok

 

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

 

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Budżet Miasta Płocka na 2016 rok
data publikacji: 
środa, 18 listopada 2015, godz. 08:52
ostatnia zmiana: 
czwartek, 07 stycznia 2016, godz. 14:13 -> historia zmian  (9)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 468 117

Stopka