Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.
 
  

  wyszukiwanie
 

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna

Siedziba - Płock, ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock

Adres do doręczeń i Biuro Zarządu

ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock

Sekretariat Zarządu Spółki - pokój nr A_32, Budynek Centrum Usług Korporacyjnych

tel.: /024/ 364-03-50, fax: /024/ 364-03-52

poczta internetowa:

sekretariat@pppt.pl

Strona internetowa:

www.pppt.pl

Kapitał zakładowy 63.917.960,00 zł
- Liczba akcji 6.391.796
- Wartość akcji 10 zł

Akcjonariusze Spółki - Struktura udziałów:

- Miasto Płock
% struktura udziału z kapitale zakładowym: 50 %

- PKN ORLEN S.A

% struktura udziału w kapitale zakładowym: 50 %

Skład Zarządu Spółki:
Pani Joanna Olejnik - Prezes Zarządu

Pani Magda Duda - Wiceprezes Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Pani Patrycja Panasiuk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pan Jacek Piotr Terebus - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Magdalena Skowyrska - Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej

Pani Ewa Lipska – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Dyśkiewicz- Członek Rady Nadzorczej

 

Centrum Administracyjne PPP-T S.A. - Płock, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.
data publikacji: 
poniedziałek, 04 października 2004, godz. 07:58
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 03 lipca 2017, godz. 14:39 -> historia zmian  (44)
osoba publikująca: 
Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.
ilość wyświetleń: 
66 493 266