Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za I kwartał 2012 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze   - kwota 1.866,38 zł.  
 - liczba decyzji 4

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej   - kwota 57.918,66 zł.  
 - liczba decyzji 1


zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - zasiłek rodzinny - kwota 595,40 zł.
 - liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - świadczenie z funduszu alimentacyjnego - kwota 945,80 zł.
 - liczba decyzji 1

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
                                 remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 38.103,20 zł.   - liczba decyzji 38

III. Izba Wytrzeźwień w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   - kwota 33.088,26 zł.   - liczba decyzji 92

 

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2012 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.

Lp. 1
Nazwisko i imię: Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Płocku
Forma i kwota: Umorzenie kwoty dotacji w wysokości  2.905,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 474,00 zł
Przyczyna: Trudna sytuacja finansowa

Kierownik
Oddziału Podatków i Opłat

Mariola Borowska
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2012 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2012, godz. 13:11
ostatnia zmiana: 
wtorek, 24 kwietnia 2012, godz. 12:37 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 854

Stopka