Izba Wytrzeźwień
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Izba Wytrzeźwień (IW) 

 

 

09-400 Płock, ul. Medyczna 1, tel. 24 367 19 09, fax. 24 367 19 08

 

Nr konta: 36 1020 3974 0000 5402 0178 3869

 

Dyrektor: Bogusław Gostomski

Przyjęcia interesantów - codziennie
w
godz. 8.00-10.00 

 

            Odwiedzając strony internetowe BIP Izby Wytrzeźwień w Płocku możesz dowiedzieć się, że celem jej funkcjonowania jest ochrona porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładach pracy. Celem Izby jest również prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosownych formach terapii; o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu.

  

Statutowym celem i zadaniem naszej placówki jest zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa osobom przyjętym do wytrzeźwienia.

 

Przedstawione poniżej dane liczbowe w wymowny sposób pokazują, jak jednostka pracowała w 2019 roku.

 

 

1.     W 2019 roku - Izba Wytrzeźwień pracowała w systemie całodobowym

2.    Ilość pobytów w okresie: 01.01. - 31.12.2019r.                              2 248

3.     Odmowy przyjęcia                                                                           7

 

4.     Średnie obłożenie dobowe                                                        7 pobytów

5.     Opłata za pobyt W Izbie wynosiła:                                              309,00 zł

6.     Koszt pobytu jednego pacjenta                                                   778,00 zł

7.     Ściągalność                                                                                  14,0 %

8.     Wpływy za pobyt za okres 01.01 - 31.12.2019r.                      99 480,55 zł

9.  Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty                     16 etatów

10.  Umowy z gabinetem lekarskim - zakup usług zdrowotnych         9 osób

11.  Zatrudnieni na umowę zlecenie                                                     2 osoby

W tym:

 

            Konserwator                 - 1 osoba

            Informatyk                   - 1 osoba

 

 

Pozostałe dane są do obejrzenia na podstronach naszej placówki.

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF