Izba Wytrzeźwień
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Izba Wytrzeźwień (IW) 

 

 

09-400 Płock, ul. Medyczna 1, tel. 24 367 19 09, fax. 24 367 19 08

 

Nr konta: 36 1020 3974 0000 5402 0178 3869

 

Dyrektor: Bogusław Gostomski

Przyjęcia interesantów - codziennie
w
godz. 8.00-10.00 

 

            Odwiedzając strony internetowe BIP Izby Wytrzeźwień w Płocku możesz dowiedzieć się, że celem jej funkcjonowania jest ochrona porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładach pracy. Celem Izby jest również prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosownych formach terapii; o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu.

  

Statutowym celem i zadaniem naszej placówki jest zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa osobom przyjętym do wytrzeźwienia.

 

Przedstawione poniżej dane liczbowe w wymowny sposób pokazują, jak jednostka pracowała w 2018 roku.

 

 

1.     W 2018 roku - Izba Wytrzeźwień pracowała w systemie całodobowym

2.    Ilość pobytów w okresie: 01.01. - 31.12.2018r.                              3 038

3.     Odmowy przyjęcia                                                                           6

 

4.     Średnie obłożenie dobowe                                                        8 pobytów

5.     Opłata za pobyt W Izbie wynosiła:
Do dnia 20.04.2018r.                                                                  298,00
Od dnia 21.04.2018 zgodnie z uchwałą nr 743/XLIII/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 22.03.2018r.                                       304,00 zł

6.     Koszt pobytu jednego pacjenta                                                   573,00 zł

7.     Ściągalność                                                                                  14,0 %

8.     Wpływy za pobyt za okres 01.01 - 31.12.2018r.                      131 269,79 zł

9.  Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty                     17 etatów

10.  Umowy z gabinetem lekarskim - zakup usług zdrowotnych         9 osób

11.  Zatrudnieni na umowę zlecenie                                                     2 osoby

W tym:

 

            Konserwator                 - 1 osoba

            Informatyk                   - 1 osoba

Od 21.04.2018r. opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wynosi 304,00 zł 

 

Pozostałe dane są do obejrzenia na podstronach naszej placówki.

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF