Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 
  

  wyszukiwanie
 

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Płocki ZOZ"

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
tel. (024) 364–51-00
fax. (024) 364–51-02

www.plockizoz.pl

e-mail:

sekretariat@plockizoz.pl