Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.
 
  

  wyszukiwanie
 

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna

Siedziba - Płock ul. Zglenickiego 42 , 09-411 Płock

Adres do doręczeń i Biuro Zarządu

Płock ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock

Sekretariat Zarządu Spółki - pokój 102, budynek S

tel / 024/ 364-03-50 , tel fax / 024/ 364-03-52

poczta internetowa:

sekretariat@pppt.pl

Strona internetowa:

www.pppt.pl