Straż Miejska
 
  

  wyszukiwanie
 

Aktami prawnymi regulującymi podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Płocku są:

  • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przeglądanie strony biuletynu odbywa się poprzez wybranie informacji z menu zamieszczonego po lewej stronie ekranu, które dostępne jest z każdej podstrony BIP.

W środkowej części strony głównej znajdują się dane do kontaktu ze Strażą Miejską w Płocku, nazwisko Komendanta jednostki oraz wymienione zostały ustawowe zadania Straży Miejskiej.

W lewej dolnej części strony znajduje się wyszukiwarka informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Płocku. W pole te należy wpisać hasło poszukiwanego zagadnienia, a następnie nacisnąć klawisz Enter , lub nacisnąć przycisk "szukaj" znajdujący się poniżej. Wyszukiwarka przeszukuje treść merytoryczną biuletynu, czyli tekst zamieszczony na stronie.

Na samym dole strony znajduje się informacja dotycząca wyświetlonego dokumentu wraz z historią zmian, liczbą odwiedzin strony jak również przyciski umożliwiające:

  • kontakt z zespołem redakcyjnym,
  • wyświetlenie tej instrukcji,
  • sprawdzenie liczby odwiedzin stron, czyli statystyka,
  • kontakt ze Strażą Miejską,
  • przejście na stronę główną biuletynu.