Miejski Ogród Zoologiczny
 
  

  wyszukiwanie
 

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku:

Podstawowym elementem, wykorzystywanym w celu odszukania informacji w Biuletynie jest menu główne. Jest to lista znajdująca się po lewej stronie ekranu. Wybranie jednego z punktów listy powoduje otwarcie podmenu lub konkretnych dokumentów.

Każdy dokument zawiera informację o datach ich sporządzenia i wprowadzenia do Biuletynu oraz nazwiska osób sporządzających oraz zatwierdzających dokument do publikacji na stronie Biuletynu. 

Pod dokumentem umieszczona jest ikona pozwalająca na zapisanie jego treści na dowolny nośnik informacji lub wydrukowanie.

Na dole strony znajduje się poziomy, niebieski pasek z przyciskami, pod którymi znajdują się:

- telefon i adres e-mail osoby redagującej stronę,

- niniejsza instrukcja użytkowania strony,

- statystyki strony,

- link do Biuletynu głównego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku,

- linki do stron BIP Urzędu Miasta Płocka.

W górnej części, poniżej niebieskiego paska z logo BIP, umieszczono przycisk umożliwiający powrót z każdego poziomu na stronę główną Biuletynu.