Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 
  

  wyszukiwanie
 

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Znajduje się tam również pole umozliwiające wyszukiwanie.

W dolnej części ekranu umieszczone są przyciski umożliwiające:
• przejście na stronę główną biuletynu,
• wyświetlenie tej instrukcji,
• sprawdzenie liczby odwiedzin stron, czyli statystyki,
• kontakt z Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,
• sprawdzenie danych redaktora i administratora strony,
• prześledzenie historii zmian (tylko z poziomu strony głównej).

Po lewej stronie ekranu umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się pod polem. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.